Velké problémy světa, ale i cesta k jejich nápravě z pohledu vědy. Interaktivní expozice v rozšířené realitě přibližuje, jak vědecký pokrok a inovace pomáhají realizovat 17 cílů udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals, SDGs). Výstava vznikla jako společný projekt Českých center a Technologické agentury ČR při předsednictví České republiky Radě EU v roce 2022.

Společně s FuksaWorks / VR Musashi / Česká centra

sdgsfuture.com