Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče. Labyrint fest je kontinuální projekt zahrnující koncerty, výstavy, divadelní představení a další kulturní akce. Myšlenkově a duchovně navazuje na odkaz učitele národů Jana Amose Komenského.