Společnost Campana Safety & Control poskytuje služby v oblasti životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.